عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2017-01-19T05:43:05+01:00 mihanblog.com پرپر شدن ! (اندوه گل)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-01-13T20:15:43+01:00 2017-01-13T20:15:43+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/756 محمد کدخدایی پرپر شدن ! (اندوه گل)محمد کدخدایی (عرفان)جمعه, ۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴ ب.ظچه کسی گفته که گل رااز شاخه ی زندگی جدا باید کرد ؟چه کسی گفته با مرگ گلی ،...دل معشوق خویش شاد باید کرد ؟عمر گل کوتاه است !کوتاهتر از شهوت  تو در قالب عشق

پرپر شدن ! (اندوه گل)محمد کدخدایی (عرفان)

جمعه, ۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴ ب.ظ
چه کسی گفته که گل را
از شاخه ی زندگی جدا باید کرد ؟
چه کسی گفته با مرگ گلی ،...
دل معشوق خویش شاد باید کرد ؟
عمر گل کوتاه است !
کوتاهتر از شهوت  تو در قالب عشق


]]>
believe AND doubt! mohammad kadkhodaie 2017-01-13T10:56:40+01:00 2017-01-13T10:56:40+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/755 محمد کدخدایی believe AND doubt mohammad kadkhodaiebelieve AND doubtmohammad kadkhodaieTo all beliefs doubt nowBut do not believe all doubt!!Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.ir 

believe AND doubt mohammad kadkhodaie

believe AND doubt

mohammad kadkhodaie

To all beliefs doubt now

But do not believe all doubt!!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

 

]]>
دیو شهوت!(عشق)محمد کدخدایی(عرفان) 2017-01-12T13:56:47+01:00 2017-01-12T13:56:47+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/754 محمد کدخدایی دیو شهوت!(عشق)محمد کدخدایی(عرفان)چرا بی اعتبار از عشق سخن گفت ؟چرا با اعتماد در  بسترآغوش اوخفتچرا از دل  تنگ هرچه بسر داشت ؟به دست دیو شهوت این چنین سُفت !محمد کدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان واعتراض

دیو شهوت!(عشق)محمد کدخدایی(عرفان)

چرا بی اعتبار از عشق سخن گفت ؟

چرا با اعتماد در  بسترآغوش اوخفت

چرا از دل  تنگ هرچه بسر داشت ؟

به دست دیو شهوت این چنین سُفت !

محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

]]>
سایه من ! (شعر)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-01-11T22:36:02+01:00 2017-01-11T22:36:02+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/753 محمد کدخدایی سایه من ! (شعر)محمد کدخدایی (عرفان)زندگی در گذر سایه منمی گذرد !سایه ام ،...در گذر ثانیه هامی گذرد!محمد کدخدایی (عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان واعتراض

سایه من ! (شعر)محمد کدخدایی (عرفان)

زندگی در گذر سایه من

می گذرد !

سایه ام ،...

در گذر ثانیه ها

می گذرد!

محمد کدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

]]>
خونبهای مرگ صحرا !محمد کدخدایی(عرفان) 2017-01-11T17:34:38+01:00 2017-01-11T17:34:38+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/752 محمد کدخدایی خونبهای مرگ صحرا !محمد کدخدایی(عرفان)میخواهم چنانِ رعد باران زابر زمین بکوبم آیه آیه های باران رامیخواهم بدهم خونبهای  مرگ صحرابا جوشش سیل رودها وچشمه ساران رامحمد کدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان واعتراض 

خونبهای مرگ صحرا !محمد کدخدایی(عرفان)

میخواهم چنانِ رعد باران زا

بر زمین بکوبم آیه آیه های باران را

میخواهم بدهم خونبهای  مرگ صحرا

با جوشش سیل رودها وچشمه ساران را

محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 

]]>
هوس با رنگ سرخ! محمد کدخدایی (عرفان 2017-01-11T16:54:49+01:00 2017-01-11T16:54:49+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/751 محمد کدخدایی هوس با رنگ سرخ! محمد کدخدایی (عرفانشاه پرک  از سرخی لب های  رزبوسه شهد  را حریصانه مکیدآنچنان  از لذت بوسه ی گل دیوانه شدکه هوس با رنگ سرخی  از لبانش می چکید!محمدکدخدایی (عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان واعتراض

هوس با رنگ سرخ! محمد کدخدایی (عرفان

شاه پرک  از سرخی لب های  رز

بوسه شهد  را حریصانه مکید

آنچنان  از لذت بوسه ی گل دیوانه شد

که هوس با رنگ سرخی  از لبانش می چکید!

محمدکدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

]]>
ملاقات دختر فلانی! ( یک سخن)محمدکدخدایی (عرفان) 2017-01-09T05:17:45+01:00 2017-01-09T05:17:45+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/750 محمد کدخدایی ملاقات دختر فلانی! ( یک سخن)محمدکدخدایی (عرفان)دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۴۶ ق.ظیکی از آقایان مراجع فریادش بلند شده بود که چرا دختر فلانی با نمایندگان یکی از فرقغیر مسلمان حرف زده؟..باید تنبیه شود!!!!!!!!!!میگویم : نه کار غیر انسانی و غیر شرعی حادث شده و نه خلاف اراده خدا چیزی واقع شده.نظر شما هم محترم&nbs

ملاقات دختر فلانی! ( یک سخن)محمدکدخدایی (عرفان)

دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۴۶ ق.ظ

یکی از آقایان مراجع فریادش بلند شده بود که چرا دختر فلانی با نمایندگان یکی از فرق

غیر مسلمان حرف زده؟..باید تنبیه شود!!!!!!!!!!

میگویم : نه کار غیر انسانی و غیر شرعی حادث شده و نه خلاف اراده خدا چیزی واقع شده.

نظر شما هم محترم است اما نه در جهت قطع نفس ها وکارهایی که خودتان دوست ندارید!


]]>
شک وباور!(سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-01-09T04:43:19+01:00 2017-01-09T04:43:19+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/749 محمد کدخدایی شک وباور!(سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان)به همه ی باورهایت شک کناما همه ی شکهایت را باور نکن !محمد کدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.ir

شک وباور!(سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان)

به همه ی باورهایت شک کن


اما همه ی شکهایت را باور نکن !


محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

]]>
امروز اگرابدبود!محمد کدخدایی(عرفان) 2017-01-08T17:26:24+01:00 2017-01-08T17:26:24+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/748 محمد کدخدایی امروز اگرابدبود!محمد کدخدایی(عرفان)امروز اگرابدبود!اگرهمه ی امروز ابد بودتمام عمرکنار تو میماندمزیباترین غزل های زندگی راتمام روز برای تو میخواندممحمد کدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان واعتراض

امروز اگرابدبود!محمد کدخدایی(عرفان)

امروز اگرابدبود!

اگرهمه ی امروز ابد بود

تمام عمرکنار تو میماندم

زیباترین غزل های زندگی را

تمام روز برای تو میخواندم

محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

]]>
بغلم کن! (عشق)محمد کدخدایی(عرفان) 2017-01-07T21:19:01+01:00 2017-01-07T21:19:01+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/747 محمد کدخدایی بغلم کن! (عشق)محمد کدخدایی(عرفان)بغلم کن که در این سوز سرمامحتاج گرمای آغوش توامباورم کن که تنها لحظه ی خوب خدازنده در قلب ستمکار فراموش تواممحمد کدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان واعتراض 

بغلم کن! (عشق)محمد کدخدایی(عرفان)

بغلم کن که در این سوز سرما

محتاج گرمای آغوش توام

باورم کن که تنها لحظه ی خوب خدا

زنده در قلب ستمکار فراموش توام

محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 


]]>
پرستوی مهاجر!(عشق)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-01-07T19:39:30+01:00 2017-01-07T19:39:30+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/746 محمد کدخدایی پرستوی مهاجر!(عشق)محمد کدخدایی (عرفان)دل بستن به او جمله عبث بودعشق نبود ، حرص و هوس بود!پرواز پرستوی مهاجردر اندیشه ی محبس قفس بود!محمد کدخدایی (عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان واعتراض 

پرستوی مهاجر!(عشق)محمد کدخدایی (عرفان)

دل بستن به او جمله عبث بود

عشق نبود ، حرص و هوس بود!

پرواز پرستوی مهاجر

در اندیشه ی محبس قفس بود!

محمد کدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 

]]>
کشتن نفس! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-01-05T13:55:03+01:00 2017-01-05T13:55:03+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/744 محمد کدخدایی کشتن نفس! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان)پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۰۵:۲۲ ب.ظشهوت ها و هوس ها و نیازهای غریزی و طبیعی راباید کنترل کرد و به درستی اداره نمود !نه که انها را محبوس کرد یا کشت!

کشتن نفس! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان)

پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۰۵:۲۲ ب.ظ

شهوت ها و هوس ها و نیازهای غریزی و طبیعی را


باید کنترل کرد و به درستی اداره نمود !


نه که انها را محبوس کرد یا کشت!


]]>
گریه کردم !(شعرغم) محمد کدخدایی (عرفان) 2017-01-05T11:53:59+01:00 2017-01-05T11:53:59+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/743 محمد کدخدایی گریه کردم !(شعرغم) محمد کدخدایی (عرفان)پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۰۳:۲۱ ب.ظآنچنان من گریه کردم  که اشک ،از چشم فرو غلطید وبر ماتم نشست !همچنانِ شیشه ی دریای غم ...

گریه کردم !(شعرغم) محمد کدخدایی (عرفان)

پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۰۳:۲۱ ب.ظ

آنچنان من گریه کردم  که اشک ،

از چشم فرو غلطید و

بر ماتم نشست !

همچنانِ شیشه ی دریای غم ...


]]>
زورمندان وهابیل! (سخن کوتاه) 2017-01-04T20:40:28+01:00 2017-01-04T20:40:28+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/742 محمد کدخدایی زورمندان وهابیل! (سخن کوتاه)پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۹ ق.ظاینکه زور مندان از باز شنیدن واقعیات ناخوشایندی که خودعامل بروز آن هستند هراس دارند، طبیعی ست !زیرا  پدر همیشه زنده آنان  قابیل نیز،

زورمندان وهابیل! (سخن کوتاه)

پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۹ ق.ظ

اینکه زور مندان از باز شنیدن واقعیات ناخوشایندی که خود

عامل بروز آن هستند هراس دارند، طبیعی ست !

زیرا  پدر همیشه زنده آنان  قابیل نیز،


]]>
درکوچه های خاطره!محمدکدخدایی (عرفان) 2017-01-04T18:04:51+01:00 2017-01-04T18:04:51+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/741 محمد کدخدایی درکوچه های خاطره!محمدکدخدایی (عرفان)چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۳۲ ب.ظMemory laneدر کوچه و پس کوچه های خاطرهدر گذرگاه کویر فاصله ،یادش بخیر !شور و غوغای جوانی ست ،...

درکوچه های خاطره!محمدکدخدایی (عرفان)

چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۳۲ ب.ظ

Memory lane

در کوچه و پس کوچه های خاطره

در گذرگاه کویر فاصله ،

یادش بخیر !

شور و غوغای جوانی ست ،...


]]>