عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2018-12-17T14:58:59+01:00 mihanblog.com زمستون زیر بارون!(فروش ترانه4) شعرترانه!محمدکدخدایی(عرفان) The winter is under the rain! Sale song 4 2018-12-17T10:36:07+01:00 2018-12-17T10:36:07+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2274 محمد کدخدایی تنم خسته و عریون زیر بارون هوا سرده – زمستونه زمستون نمیدونی که تنهایی چقدر سخته چه تلخه تنم خسته و عریون زیر بارون

هوا سرده زمستونه زمستون

نمیدونی که تنهایی چقدر سخته

چه تلخه


]]>
حق را به زوربایدگرفت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Take the right to force! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-12-17T09:49:23+01:00 2018-12-17T09:49:23+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2273 محمد کدخدایی رسالت مردم گرسنه در سرزمینی ثروتمند تمکین و تسلیم در مقابل حاکمان زورمند و زرمند نیست! رسالت مردم گرسنه در سرزمینی ثروتمند

تمکین و تسلیم در مقابل حاکمان زورمند و زرمند نیست!


]]>
مردتنها میمیرد درکریسمس! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Single man dies at Christmas! poem:mohammad kadkhodaie 2018-12-16T16:52:53+01:00 2018-12-16T16:52:53+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2272 محمد کدخدایی خوب میدانم که زیبا است کریسمس اما مرد تنهایی دراین روزهای زیبا چشم به در منتظر است و با اندوه خود نشسته پشت یک میز،شراب کهنه مینوشد خوب میدانم که زیبا است کریسمس

اما

مرد تنهایی دراین روزهای زیبا چشم به در منتظر است

و با اندوه خود

نشسته پشت یک میز،شراب کهنه مینوشد


]]>
با دریا یکی شویم!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) We must be sea! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-12-16T10:06:47+01:00 2018-12-16T10:06:47+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2271 محمد کدخدایی با دریا یکی شویم!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) We must be sea! Author: Mohammad Khodkhodaie با دریا یکی شدن ، به مراتب زیباتر است تا به دریا نگاه کردن! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض با دریا یکی شویم!(سخن کوتاه)

نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)

We must be sea!

Author: Mohammad Khodkhodaie

با دریا یکی شدن ،

به مراتب زیباتر است

تا به دریا نگاه کردن!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
من یک بره ام! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I am a lamb! Poem: Mohammad Khodkhodaie 2018-12-16T08:57:15+01:00 2018-12-16T08:57:15+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2270 محمد کدخدایی من از تمکین بره ها خشمگینم من از تسلیم بزدلانۀ آنان غمگینم من از مرگ ساکت آنان من از سکوت مرگبار آنان من از تمکین بره ها خشمگینم

من از تسلیم بزدلانۀ آنان غمگینم

من از مرگ ساکت آنان

من از سکوت مرگبار آنان


]]>
مشورت با شکست خوردگان بهتراست! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Advice with the defeated is better! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-12-15T12:13:45+01:00 2018-12-15T12:13:45+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2269 محمد کدخدایی با آنهایی که هرگز شکست نخورده اند، مشورت مکن! بلکه با آنانی مشورت کن که بارها شکست خورده اند! زیرا اینان راه جلوگیری از شکست را میدانند. Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض با آنهایی که هرگز شکست نخورده اند،

مشورت مکن!

بلکه با آنانی مشورت کن که بارها شکست خورده اند!

زیرا اینان راه جلوگیری از شکست را میدانند.

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
قاصدک نفست حق ودستت طلا؟ شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-12-15T08:12:49+01:00 2018-12-15T08:12:49+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2268 محمد کدخدایی قاصدک! نفست حق، دمت گرم که بر کلبه بی رونق ما هم به گذرآمده ای خوش خبر باشی الهی ، از کجا آمده ای ؟ دگر باد  گذرش نیست  براین دشت خراب از باد چه احوال داری؟ قاصدک! نفست حق، دمت گرم

که بر کلبه بی رونق ما هم به گذرآمده ای

خوش خبر باشی الهی ، از کجا آمده ای ؟

دگر باد  گذرش نیست  براین دشت خراب

از باد چه احوال داری؟


]]>
میکشدفریادبیگناهی برسردار! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-12-14T12:05:42+01:00 2018-12-14T12:05:42+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2267 محمد کدخدایی شب تاریک و جنگل پر ز مار و گرگ و کفتار و باتلاقها که ما را می کِشند در قعر، بیرحمانه بی گفتار! مرا نیست درین منزل نه آرامی نه خوابی، که چون هردم شب تاریک و جنگل پر ز مار و گرگ و کفتار

و باتلاقها که ما را می کِشند در قعر،

بیرحمانه بی گفتار!

مرا نیست درین منزل نه آرامی نه خوابی، که چون هردم


]]>
خدادر من است!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) God is in me! Author: Mohammad Kadkhodaie 2018-12-14T10:47:56+01:00 2018-12-14T10:47:56+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2266 محمد کدخدایی خدادر من است!(سخن کوتاه) God is in me! Author: Mohammad Kadkhodaie اگر فراموش نمیکردیم که خدا در تک تک هر انسانی است و انسان ها همه، خدادر من است!(سخن کوتاه)

God is in me!

Author: Mohammad Kadkhodaie

اگر فراموش نمیکردیم که

خدا در تک تک هر انسانی است

و انسان ها همه،


]]>
آرزوی من فقط لبخندبود! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) My wish was just a smile! Poem: Mohammad Khodkhodaie 2018-12-13T11:01:22+01:00 2018-12-13T11:01:22+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2265 محمد کدخدایی از چه همزاد من بیچاره درد بود همچنانِ گل نیلوفر زرد بود سر به سر اندوه و غم بود آه سرد بود از چه همزاد من بیچاره درد بود

همچنانِ گل نیلوفر زرد بود

سر به سر اندوه و غم بود

آه سرد بود


]]>
لیلی شیرین نظر! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-12-13T09:04:52+01:00 2018-12-13T09:04:52+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2264 محمد کدخدایی بید مجنون سر فکنده ست پیش پای لیلی  شیرین نظر بوسه افشان میکند جای قدمهایی کز آنجا کرده است لیلی گذر Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض بید مجنون سر فکنده ست

پیش پای لیلی  شیرین نظر

بوسه افشان میکند جای قدمهایی

کز آنجا کرده است لیلی گذر

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
My Healing to Christ (True Story) Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-12-12T21:19:55+01:00 2018-12-12T21:19:55+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2263 محمد کدخدایی My Healing to Christ (True Story) Author: Mohammad Khodkhodaie The poor Muslim man on one of the dark nights of 2011 And after 38 years of illness, by the Merciful Messiah   My Healing to Christ (True Story)

Author: Mohammad Khodkhodaie

The poor Muslim man on one of the dark nights of 2011

And after 38 years of illness, by the Merciful Messiah


 

]]>
دوست داشتنهای بی معنی!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Meaningless love! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-12-12T17:24:08+01:00 2018-12-12T17:24:08+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2262 محمد کدخدایی اگر یک شاعر هرگز شعری نسراید و یک نقاش نقشی نیافریند، با کسی که اصلا شعر نمیداند و نقاش نیست،چه تفاوتی دارد؟ و اگر تو کسی را دوست داری اما به او نگویی، اگر یک شاعر هرگز شعری نسراید

و یک نقاش نقشی نیافریند،

با کسی که اصلا شعر نمیداند و نقاش نیست،چه تفاوتی دارد؟

و اگر تو کسی را دوست داری اما به او نگویی،


]]>
تولدآغاز یک پایان! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Beginning of an end! Poem: Mohammad Khodkhodaie 2018-12-10T12:16:24+01:00 2018-12-10T12:16:24+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2261 محمد کدخدایی تولد،آغاز یک پایان استو مرگ،پایان یک آغاز! تولد،

آغاز یک پایان است

و مرگ،

پایان یک آغاز!]]>
یک عذرخواهی ساده کافیست!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Just an apology! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-12-09T13:04:15+01:00 2018-12-09T13:04:15+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2259 محمد کدخدایی زخمها التیام می یابند  اما جای آنها هرگز زخم زبان از زخم شمشیر برنده تر و ماندنی تر است اما با یک عذر خواهی ساده و صمیمانه زخمها التیام می یابند  اما جای آنها هرگز

زخم زبان از زخم شمشیر برنده تر و ماندنی تر است

اما با یک عذر خواهی ساده و صمیمانه


]]>