Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by PRChecker.info service

tyle> .matlab img {max-width:100px;max-height:100px; عرفان واعتراض - مطالب مقاله
عرفان واعتراض
ایمان واعتقاد بدون شناخت وآگاهی متزلل است و روبه ویرانی !..............
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده
وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح
نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم !
آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!!

مدیر وبلاگ : محمد کدخدایی
نویسندگان
[cb:post_b

درد دختر خیابان انقلاب

تنها روسری نیست

بلکه تو سری است

او علیه روسری که سمبل زور و تبعیض و بیعدالتی میداندش

قیام کرده !


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : Street Revolutionary girl، درددخترخیابان انقلاب، مزارآباد، قانونی، دردمشترک، بیعدالتی،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
[cb:post_b

 این چه اندیشۀ خودخواهانه و پلیدی است که توقع داریم

همۀ مردم خود را با ما وفق دهند

در حالیکه این ما هستیم که باید خود را با  کل دیگران وفق دهیم


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : All for one person، همه برای یکنفر، خودخواهانه، پلید، پیامبران، سنت تاریخ،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
یکشنبه 20 اسفند 1396
[cb:post_b

بس عجیب است چیزی را که ارتدادمینامید

و بسیاری را مجازات کرده و به دار مجازات میکشید به عنوان مرتد شدن

در حالیکه دنیا شاهد است که این شما هستید که ازدین پیامبر برگشته

و در دین بدعتها کرده و راه ارتداد و اشتراک برگزیده اید!

ا

body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، دین، 
برچسب ها : I divorced Islam، خصومتهای کهنه، اسلام قران، مدح وثنا، مبالغه شرم آور، جنگ افروزی، شماعامل ارتداد مردمید،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
یکشنبه 20 اسفند 1396
[cb:post_b

 خود قران به صراحت میگوید: در انتخاب دین اجباری نیست!

پس این بازی مجازات کردن برای مرتد شدن در مورد کسانی که

دینشان را چون نامشان ، از همان بدو تولد به آنان القاء و تحمیل


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، دین، 
برچسب ها : اومرتدنیست، دین اجباری، اسلام جدید، دین شناسنامه ای، بلوغ فکری، متولیان دین،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
سه شنبه 15 اسفند 1396
[cb:post_b

ما ایرانی ها ، باید فرا بگیریم که اشتباهاتمان را عموما ،

و در روابط زناشویی خصوصا ، با یک عذر خواهی ساده ،

 از دل و اندیشه ای که مکدر کرده ایم  از میان ببریم!


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : Learn to apologize، یادبگیریم عذرخواهی را، اشتباهات، رنجش کهنه، کینه، کدورت،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
جمعه 11 اسفند 1396
[cb:post_b

آی آقایی که با دهان کف کرده و چهره ای پر از خشونت

فریاد میزنی:

چون به حوزه های علمیه اهانت شده ، جرم آنها محاربه

و مجازات آنان اعدام است!


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : Insult to university is prohibited، تفاوت اهانت به حوزه ودانشگاه، صاحب فتوا، مبنای قرانی، خداوشیطان، عرش وفرش،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
شنبه 5 اسفند 1396
[cb:post_b

همۀ دردهای این ملت ، از هنگامی آغاز شد

که حقیقت را ذبح شرعی نموده ، و بجای حقیقت-

مصلحت را ستایش و نیایش کرده ، و نظام را نه بر اساس حقیقت ،


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : Council of misleading، شورای مصلحت یا مضلت، دروغ شرعی، توریه، ذبح شرعی حقیقت،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
شنبه 5 اسفند 1396
[cb:post_b

مهم تر از قدرتمند بودن ،

درست استفاده کردن از قدرت است.

زیرا قدرتمندی که نتواند درست و بجا از قدرت استفاده کند ،

همانند گاو میشی است نیرومند و ابله ،


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : Powerful fools، قدرتمندان ابله، گاومیش، نیرومند، شکارچی،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
چهارشنبه 2 اسفند 1396
[cb:post_b

هراس دارم که شاید مختاری دیگر پشیمان و پریشان ، برخیزد !

و بگیرد انتقام خون فروافتادگان و  شهدای بی یار و یاور را

از  آمران و جانیان و بانیان و جلادان ،


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : قیام مختار کربلای اعتراض، فروافتادگان، کربلای اعتراض، بحون تپیده، جلادان، خودفروختگان،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
یکشنبه 29 بهمن 1396
[cb:post_b

آزادی زیباست  

زیرا  خود ، مقدمۀ عدالت است!

اما چه بسا برای نجات

 اسارت آزادی

به


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : آزادی اسارت نه، اسارت آزادی، مسخ، تحریف، آزادی مقدمه عدالت،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
شنبه 28 بهمن 1396
[cb:post_b

جای شکر دارد که خداوند ابوذر را قدرت و ثروت و مکنتی  بیکران نداد

و او را برای مسلمینِ همۀ زمین و زمان نگاه داشت

تا نمونه و الگویی باشد  برای مبارزه با زراندوزان و کاخ افروزان زمین و زمان!


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : If Abuzar had the power، اگر ابوذرهم قدرت داشت، زراندوزان، کاخ افروزان، مدعیان نجات اسلام،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
دوشنبه 23 بهمن 1396
[cb:post_b

به مولا علی گفتند:

ابن_ملجم در صدد کشتن توست

او را بگیر و بکش!

گفت: قرار است او قاتل من باشد

و نه من قاتل او .


 

body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : Imam Ali and his killer، مولاعلی وقصاص قبل از جنایت، اندیشه ضدعلی، رهروان دروغین، ابن ملجم،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
دوشنبه 16 بهمن 1396
[cb:post_b

چرا رژیم های شیعی کمتر از زندگی امام علی

و بیشتر از شهادت امام حسین سخن میگویند ؟

زیرا مولا علی نمونه و الگوی حکومت برابری و برادری و تجسم عینی

عدالت الهی در زمین بود. چیزی که نظام از آن گریزان، و مخالف آن راه می پیماید!


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : Less than Imam Ali، کمتراز امام علی وبیشترازامام حسین، عدالت الهی، مولاعلی، سفسطه، مغلطه،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
شنبه 14 بهمن 1396
[cb:post_b

اگر مسلمانی ، تکلیف شرعی داری !

و اگر انسانی ، مسئولیت انسانی داری ،

که به آنچه میگویم بیندیشی و  اگر باورش نداری ، تحقیق کنی !

و البته اگر فاقد شرف و شعور و شجاعتی ، بر تو حرجی نیست ! و از جمله

سر بر آخوران و خود را بخواب زنندگان و بهائمی و جز چَرا تو را تکلیفی نیست!


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : Religious and human duty، تکلیف شرعی و انسانی، دروغ ومصلحت، بهائم، سربرآخوران، دین حقیقت،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
جمعه 13 بهمن 1396
[cb:post_b

چه پست است و مضحک و درد آور  شعار:

گر خواهی نشوی رسوا

همرنگ جماعت شو!


body1]

ادامه مطلب


نوع مطلب : مقاله، 
برچسب ها : The slogan of dishonorable people، شعاربیشرفها، منافق، کرنش وتعظیم، نقاب زدن، همرنگ جماعت،
لینک های مرتبط :
محمد کدخدایی
دوشنبه 9 بهمن 1396


( کل صفحات : 7 )    1   2   3   4   5   6   7   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
فال حافظ

ابزار فال حافظ


به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای عرفان واعتراض محفوظ است